به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، حرج چلداوی اظهار کرد: رفتار معلم در موفقیت دانش آموزان تاثیر فراوانی دارد و شرط اول معلمی عشق به انسان هایی است که تفاوت های تربیتی، اقتصادی و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند.

 

وی در ادامه افزود: معلم مربی جامعه است و برای تربیت انسان رسالت مهمی بر عهده دارد. همه پیشرفت های معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افرادی دارد که از سرچشمه ی زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار معلم سیراب می شوند.

 

چلداوی با بیان اینکه معلمان از جایگاهی رفیع و ستوده در جامعه اسلامی ایران برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: معلمان، مربیان و مدیران به عنوان ستون های اصلی خیمه آموزش و پرورش می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرند تا نهال دانش در خاک ایران عزیزمان ریشه دوانده و تنومند شود.

 

معاون پژوهش برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خوزستان، تصریح کرد: مهمترین رویکرد معلمان تلاشگر و ساعی، تربیت دانش آموزان خلاق، مسئول، مستقل و دارای اعتماد به نفس است که به عنوان افراد صاحب دانش و مهارت در عرصه های مختلف موفق هستند.

 

وی با اشاره به فرآیند شناسایی و معرفی معلمان تلاشگر استان، گفت: در راستای ارج نهادن به خدمات معلمان ساعی و تلاشگر، ستاد بزرگداشت مقام معلم استان نسبت به شناسایی و معرفی 245 نفر از همکاران فرهنگی اقدام کرده است که در پایان از خدمات ارزنده آنها قدردانی به عمل آید.

 

چلداوی افزود: جامعه آماری مورد نظر برای انتخاب معلمان تلاشگر فقط شامل آموزگاران، دبیران و هنرآموزان رسمی، پیمانی و حق التدریس شاغل در مدارس دولتی و غیردولتی بوده است.

 

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه تدریس فعال، خلاق و استفاده از فناوریهای نوین تدریس یکی از مهمترین شاخص های انتخاب معلمان تلاشگر و ساعی بوده است، اظهار کرد: بهره مندی از شایستگیهای بارز معلمی مانند شهرت، حسن اخلاق، محبوبیت، مقبولیت و روحیه فداکاری، مشارکت در طرح خیرین آموزشی، مشارکت در فعالیتها و برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه و مشارکت در شناسایی و رفع مشکلات مدرسه و دانش آموزان از دیگر ملاک های انتخاب معلمان تلاشگر است.

 

وی همچنین گفت: معلم با منش و هنر خود، قلب و روح دانش آموز را تسخیر می کند. این ویژگی معلمان می تواند نقش به سزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد و سبب رشد درصد قبولی شود. بنابراین معلمانی که دارای قدرت ابتکار و خلاقیت در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی و پرورشی هستند در فرایند انتخاب معلمان تلاشگر مشارکت داده می شوند.

 

چلدوای با بیان اینکه ستاد انتخاب معلمان تلاشگر و ساعی در 40 منطقه آموزش و پرورش استان تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: اسامی معلمان تلاشگر به استان تا 30 آبان ماه 97 بر اساس سهمیه تعیین شده به ستاد بزرگداشت مقام معلم ارسال شده است.

 

گفتنی است؛ کمیته تعیین معلمان تلاشگر بر اساس شیوه نامه این طرح از معرفی معلمانی که در 3 سال منتهی به سال 97 به عنوان معلم نمونه استانی و منطقه ای انتخاب شده اند، خودداری کرده است.