به گزارش پایگاه خبری الف با ، محمد تقی زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: پروژه مهر 96 با تشکیل کمیته ها و کارگروه های مربوطه فعالیت خود را از ابتدای تیرماه در 40 منطقه آموزش و پرورش خوزستان آغاز کرده است و تا 15 مهرماه سال جاری به کار خود ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف پروژه مهر کمک به بازگشایی هر چه با شکوه تر مدارس در مهرماه 96 است، گفت: 4 کمیته تعمیر و تجهیز مدارس، ساماندهی، توجیه و تبلیغ و نظارت و ارزیابی در استان با هدف کمک به شاداب سازی فضای مدارس، رفع کمبود و بهسازی فضاهای آموزشی و بهداشتی مدارس، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و همراه ساختن افکار عمومی استان، تشکیل شد.

تقی زاده افزود: در بیش از 40 هزار کلاس درس در خوزستان، سالانه بالغ بر 80 میلیارد ریال اعتبار فقط صرف تعمیرات و خرید میز و نیمکت مدارس استان می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان مهمترین مشکل آموزش و پرورش استان را کمبود اعتبارات عنوان کرد و افزود: طی سال تحصیلی 96-95 برای حدود یک میلیون دانش آموز خوزستانی، 14 میلیارد ریال سرانه اختصاص یافت که کفاف خرید گچ و ماژیک معلم را هم نکرد.