به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، غلامرضا کریمی که به همراه نجفی سرپرست جدید مدارس ترکیه، روسیه و آسیای میانه از مجتمع آموزشی و پرورشی 22 بهمن آنکارا بازدید می کرد، گفت: وزارت آموزش و پرورش مصمم است که تمامی فرزندان کارکنان اعزامی ایران به خارج از کشور و نیز ایرانیان مقیم کشورهای مختلف را در قالب نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش خود قرار دهد.

وی با اشاره به دایر بودن مدارس ایرانی در 60 کشور جهان گفت: علاوه بر پوشش آموزشی و تحصیلی فرزندان کارکنان اعزامی و ایرانیان مقیم، سه هزار نفر از دوستداران فرهنگ ایرانی تبعه کشورهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق نیز در مدارسی که دارای فضا و امکانات آموزشی کافی هستند، تحت پوشش مدارس ایرانی خارج از کشور قرار دارند.

کریمی با تاکید بر نقش و اهمیت مدارس خارج کشور در ترویج و حفظ فرهنگ ایرانی بیان کرد: مشکلات ارزی یکی از مسائل مهم در امر مدارس خارج از کشور است و این امر باعث شد تا روند اعزام ها تغییر کند و امسال تنها 250 معلم به مدارس ایرانی خارج از کشور اعزام شد.

وی اضافه کرد: مدارس خارج از کشور یک نیاز جدی و حاکمیتی بوده و نقش مهمی در حفظ فرهنگ ایرانی دارد و برهمین اساس تلاش شده که یک مدرسه ایرانی هم در خارج از کشور تعطیل نشود و حتی دو مدرسه جدید نیز به تعداد مدارس موجود اضافه شده است.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه ایرانی تاسیس شده در شهر استانبول ترکیه در 132 سال پیش اکنون بخش مهمی از تاریخ آموزشی و پایگاه فرهنگی کشور محسوب می شود که هم اکنون هم دایر بوده و فرزندان ایران در آنجا به زبان کشور خود آموزش می بینند.

وی بر منعطف کردن سیستم آموزشی در مدارس ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و خواستار بهره مند شدن و آشنایی معلمان و مدیران مدارس ایرانی خارج از کشور با دستاوردهای آموزشی کشور محل اقامت خود شد و افزود: باید از فرصت ایجاد شده، در امر تجربه اندوزی و استفاده از ظرفیت های آموزشی محلی نیز استفاده بیشتر شود.

کریمی همچنین از تاسیس اولین انجمن خیرین مدرسه ساز خارج از کشور در کشور ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در بازدید از مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا ضمن آشنایی با شرایط تحصیلی دانش آموزان و نیز مشکلات این واحد آموزشی، بر عزم و اراده وزارت آموزش و پرورش بر توسعه فعالیت مدارس خارج از کشور تاکید کرد.

 

ایرنا