به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، با توجه به ماده واحده “نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش” مصوب جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی همانند سنوات قبل در صورت دریافت مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت محدود و با رعایت تبصره ها و ماده واحده جذب، صورت می‌پذیرد.

شرایط و ضوابط اختصاصی تکمیلی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲ ) درج و به اطلاع متقاضیان ذی ربط رسانده خواهد شد. متقاضیان می بایست موارد  را در اعلام علاقه مندی خود به این رشته ها، مد نظر قرار دهند. ً

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد؛ بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد مزبور و همچنین شرایط و ضوابطی که متعاقبا در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) درج خواهد شد، به عهده متقاضی  است.

«دارا بودن حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیرگروه مربوط)جهت مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط»، «داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه یعنی متولدین اول مهر ۷۷ به بعد، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم(معدل سه پایه اول، دوم و سوم)، بومی بودن متقاضی بر اساس ملاک های تعیین شده در دفترچه شماره (۲)آزمون، برخورداری از سلامت کامل جسم و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی و موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی ۷ شرط اصلی پذیرش داوطلبان در دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی عنوان شده است.

معرفی متقاضی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی نهایی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی شود.

چنانچه صلاحیت های عمومی و اختصاصی افراد معرفی شده مورد تائید آموزش و پرورش قرارگیرد، سازمان سنجش آموزش کشور با درنظر گرفتن اولویت های انتخابی متقاضی، نسبت به گزینش علمی نهایی آنان بر اساس تراز نمرات علمی(کنکور) در زیرگروه مربوط اقدام و اعلام نتیجه نهایی خواهد کرد.

مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال۱۴۰۱ و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (۲) از سوی همه متقاضیان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی(متقاضیان مرد) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده متقاضیان خواهد بود.

شرایط و ضوابط تکمیلی پذیرش دانشجو متعاقبا جهت اطلاع متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام خواهد شد. بنابر این مالک عمل آخرین تغییراتی خواهد بود که به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذی صلاح در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی  در دفترچه شماره ۲درج و یا از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. در صورت عدم صدور مجوز استخدامی، موضوع بالاثر بوده و پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.