به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمود معزی اظهار کرد: توجه به آیین های مذهبی و ملی از برنامه های راهبردی آموزش و پرورش خوزستان در حوزه مسائل تربیتی است.

 

وی با بیان اینکه آشنایی و انس دانش آموزان با آیین های ملی و مذهبی نقش مهمی در پرورش حس وطن دوستی آنها دارد، خاطرنشان کرد: آیین چهارشنبه آخر سال یکی از آیین های ما ایرانیان است. اما متاسفانه در سال های اخیر با حوادث ناگواری همراه شده است. امیدواریم با فرهنگ سازی صحیح در این خصوص شاهد شاهد کاهش میزان حوادث مرتبط یا چهارشنبه آخر ساب باشیم.

 

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با اشاره به برنامه های فرهنگی مجموعه تعلیم و تربیت استان در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال، توضیح داد: یک میلیون دانش آموز خوزستانی با راه اندازی پویش مردمی “نه به چهارشنبه سوری خطرناک” در کنار سایر اقشار جامعه گام مهی در خصوص آگاه سازی مردم نسبت به  لزوم توجه به مسائل ایمنی در جریان برنامه های چهارشنبه آخر سال برداشتند.

 

معزی در پایان گفت: امیدواریم دانش آموزان خوزستانی با پیوستن به این پویش مردمی بتوانند نقش فعالی در فرهنگ سازی در خصوص آیین چهارشنبه آخر سال ایفا کنند.