به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمد تقی زاده اظهار کرد: سازمان نهضت سوادآموزی هر ساله استان های کشور را بر اساس 16 شاخص تاثیرگذار در حوزه سوادآموزی ارزیابی می کند که امسال آموزش و پرورش خوزستان موفق به کسب رتبه برتر در همه شاخص های اعلامی شد.

 

وی با برشمردن شاخص های 16گانه ارزشیابی عملکرد سوادآموزی استان ها، خاطرنشان کرد: شورای پشتیبانی، برنامه عملیاتی، هزینه کرد منابع، آموزش نیروی انسانی، تبلیغ و ترویج، اطلاع رسانی، سامانه سوادآموزی، کیفیت بخشی، نظارت و ارزشیابی، تحقق اهداف، برگزاری مسابقات، خواندن با خانواده، آموزش با رایانه، حلقه های کتاب خوانی، مراکز یادگیری محلی و طرح ویژه نماز از جمله شاخص های ارزیابی وزارتی در حوزه سوادآموزی هستند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه تصریح کرد: مجموعه تعلیم و تربیت استان با کسب 1103/13 امتیاز از مجموع 1700 امتیاز در شاخص های 16گانه سوادآموزی موفق به کسب عنوان برتر کشوری در این ارزشیابی وزارتی شد.

 

تقی زاده در عین حال با اظهار اینکه کسب این موفقیت کشوری بدون مشارکت و مساعدت استاندار خوزستان محقق نمی شد، توضیح داد: مجموعه استانداری در هماهنگی با معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان و در قالب شورای پشتیبانی سوادآموزی کمک های شایانی به مقوله سوادآموزی و ارتقای شاخص های این حوزه کردند.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات متولیان امر سوادآموزی استان، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح سواد سوادآموزان و بهبود شاخص های این حوزه عملکردی از مهمترین اولویت های طرح جامع توسعه آموزش و پرورش خوزستان است.