به گزارش پایگاه خبری لف با به نقل از مهر علیرضا زراسوندی عصر شنبه در شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استاندار اظهار کرد: پروژه مهر دانش آموز محور است ولی باید در کنار آن تلاش کنیم تا معلم محور هم شود؛ در استان یک کار را برای معلمان انجام دادیم که ثبت نام رایگان فرزندان آنها در مدارس خاص هست.

وی افزود: سال گذشته تعداد دانش آموزانی که برای مزایای کسب رتبه زیر هزار به بنیاد مراجعه داشته یا تماس گرفتند، ۲۷۰ نفر بودند که امسال این تعداد به یک هزار و دو نفر ارتقا پیدا کرده است.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان در پایان یادآور شد: با توجه به این حجم مراجعات و تماس ها پیش بینی می کنیم که بالغ بر ۴۰۰ رتبه خوب و زیر هزار توسط دانش آموزان خوزستانی در کنکور داشته باشیم.

برداشت سه میلیارد تومان از حساب شهرداری اهواز

پنج درصد عوارض درنظر گرفته شده برای آموزش و پرورش پرداخت شده است؛ همچنین تاکنون سه میلیارد تومان از حساب های متمرکز شهرداری اهواز به نفع آموزش و پرورش خوزستان برداشت شد.

سید خلف موسوی در پایان گفت: سال گذشته نیز ۶ میلیارد تومان پروژه از جمله آسفالت، رنگ آمیزی، خط کشی و نصب سرعت گیر را برای مدارس شهر اهواز اجرا کردیم.