به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، عزیزالله آروین گفت: حق التدریس ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۸ از طریق حواله الکترونیکی در سامانه بانک مرکزی بارگزاری شده است که به تدریج به حساب همکاران فرهنگی واریز می شود.

 

وی اضافه کرد: نقدینگی مهر تا بهمن ۹۸ نیز تامین اعتبار شده است اما به دلیل اتمام فرصت انجام فرآیند بانکی،  در روز ۵ فروردین ماه ۹۹ به حساب همکاران واریز خواهد شد.