به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم در سامانه ثبت نام سنجش و پذیرش پایه هفتم دبیرستانهای استعدادهای درخشان (دوره اول) اعلام شد. شرکت کنندگان در این آزمون می توانند با مراجعه به سایت http://hoosh.medu.ir  از نتایج این آزمون مطلع شوند.