به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمد تقی زاده بیان اینکه جشنواره الگوهای برتر تدریس معلمان عشایری کشور با شرکت 158 اثر از همکاران شاغل در دوره های ابتدایی و متوسطه 22 استان کشور در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: از تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه 62 اثر در دوره ابتدایی چند پایه، 40 اثر در تک پایه، 33 اثر در متوسطه دوره اول و 23  اثر در متوسطه دوره دوم متوسطه به دبیرخانه کشوری این جشنواره راه یافتند.

 

وی با اشاره به رتبه های برتر کسب شده توسط معلمان عشایری خوزستان، خاطرنشان کرد: در دوره ابتدایی، زهرا میر عالی بزرگ در بخش طرح درس پایه چهارم با عنوان “درس آزاد کتاب بخوانیم” موفق به کسب رتبه اول این جشنواره کشوری شد. همچنین سیما میرعالی در بخش تدریس طرح درس  پایه اول با عنوان “درس جمع های چند تایی کتاب ریاضی” توانست با کسب بالاترین امتیاز رتبه اول را از آن خود کند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه گفت: رقیه بامزد دیگر معلم تلاشگر آموزش و پرورش عشایر خوزستان موفق به کسب رتبه سوم این جشنواره در گروه متوسطه اول با عنوان “کتاب پیام های آسمانی” شد.

 

تقی زاده در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران شاغل در آموزش و پرورش عشایر خوزستان، یادآور شد: کسب این موفقیت های کشوری نتیجه برنامه ریزی و اعتماد به همکاران تلاشگر عشایری خوزستان است.