به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، در این پیام آمده است:  روز ۱۳اوت به نام روز جهانی چپ‌دست‌ها (International Lefthanders Day)نام‌گذاری شده است، دلیل نام‌گذاری این روز، گرامیداشت چپ‌دست‌ها در یک روز جهانی خاص و افزایش آگاهی از مزایا و معایب چپ‌دستی در دنیایی است که غالباً راست‌دست هستند. این روز همچنین آگاهی‌ها را در مورد مسائلی که چپ‌دست‌ها با آن روبرو هستند، همچون مبارزه با خرافات موجود در فرهنگ‌های مختلف و انتقاد از این‌که تمامی ابزارها و امکانات برای راست‌دست‌ها طراحی‌شده و چپ‌دست‌ها مجبور به کاربرد از آنها هستند را گسترش می‌دهد. حدود 13٪ از جمعیت جهان چپ‌دست هستند و این افراد، خصوصاً کودکان چپ‌دست در طراحی ابزارها و وسایل آموزشی نیازمندی‌هایی دارند که باید موردتوجه دستگاه تعلیم و تربیت قرار گیرد؛ به همین دلیل و در راستای حمایت از عدالت و دسترسی برابر، از معلمان می‌خواهیم تا به نیازمندی های دانش‌آموزان چپ‌دست توجه بیشتری کنند و در درک نیازهای کودکان چپ‌دست و چگونگی کمک به آن‌ها که بخشی از برنامه آموزشی معلمان است، تمرکز بیشتری داشته باشند.

 

پرتال وزارت آموزش و پرورش