به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، علی ممبینی اظهار کرد: 135 کارشناس تخصصی در 27 مرکز مشکلات ویژه یادگیری در خوزستان مشغول فعالیت هستند.

 

وی با بیان اینکه مراکز مشکلات ویژه یادگیری از سال 1376 کار خود را در سراسر کشور آغاز کردند، توضیح داد: شناسایی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری و استفاده از روش های تشخیصی و درمانی جهت برطرف ساختن این مشکلات ویژه از جمله مهمترین اهداف فعالیت این مراکز در سطح استان است.

 

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان در ادامه گفت: دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری عمدتا در دروسی مثل دیکته، ریاضی، فارسی و مهارت تمرکز و توجه مشکل دارند. این دانش آموزان از نظر بهره هوشی هیچ مشکلی ندارند.

ممبینی در عین حال با اشاره به ساز و کار ارجاع دانش آموزان به این مراکز، خاطرنشان کرد: در صورتی که دانش آموزان پایه های اول تا ششم ابتدایی در طول سال تحصیلی هرگونه اختلال یا مشکل ویژه یادگیری را نشان دهند. در مرحله اول به تشخیص آموزگار خود به یکی از مراکز ویژه یادگیری ارجاع داده می شوند. در مرحله بعد کارشناسان تخصصی حاضر در مرکز با استفاده در روش های درمانی نسبت به رفع اختلال یادگیری اقدام خواهند کرد. در نهایت پس از انجام مداخله از دانش آموزان آزمون گرفته خواهد شد و در صورت برطرف شدن مشکل نتیجه به آموزگار مربوطه گزارش خواهد شد.

 

وی در پایان یادآور شد: در سال تحصیلی 97-96 بالغ بر 2 هزار و 400 دانش آموز ابتدایی در سراسر استان به مراکز مشکلات ویژه یادگیری ارجاع شدند. مشکلات یادگیری همه این دانش آموزان پس از انجام روند درمانی برطرف شد و دانش آموزان ادامه سال تحصیلی را بدون مشکل سپری کردند.