به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمدرضا کرم نیا اعلام کرد: نقطه مرکزی همه برنامه های آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی پروژه مهر است. همه حوزه های ستادی در سطح مناطق و نواحی می بایست در راستای اجرای صحیح پروژه مهر گام بردارند.

 

 

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته  در راستای ارزیابی فعالیت های ستاد های پروژه مهر در سطح مناطق و نواحی، خاطرنشان کرد:  تاکنون ۱۲ منطقه از مناطق چهل گانه آموزش و پرورش خوزستان در راستای فعالیت های پروژه مهر مورد ارزشیابی و بازدید قرار گرفتند. تا پایان هفته نیز ۸ منطقه دیگر مورد ارزیابی و پایش قرار خواهند گرفت.

 

 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: یکی از بارزترین مشخصه های پروژه امسال استفاده از ظرفیت هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش در راستای با تعمیر و تجهیز میز و نیمکت های دانش آموزان است.

 

 

کرم نیا در پایان یادآور شد: پروژه مهر بر مدار کارگروه های پنج گانه سازماندهی، تعمیر و تجهیز، تایید صلاحیت، توجیه و تبلیغ و نظارت و ارزیابی قرار دارد. ۷۲۰ نیروی تخصصی در سطح مناطق و نواحی وظیفه اجرای مصوبات کارگروه ها را بر عهده دارند.