به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمد تقی زاده اظهار کرد: هفدهمین دوره رقابت های آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه اول در ۴ رشته فیزیک، شیمی، زیست و زمین شناسی در ۴ قطب استان برگزار شد.

 

وی با بیان اینکه این مسابقات شاهد رقابت ۱۵۲ دانش آموز منتخب از ۴۰ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش خوزستان است، خاطرنشان کرد: ناحیه ۱ اهواز، ناحیه ۳ اهواز، شوش و رامهرمز چهار قطبی هستند که مسابقات آزمایشگاهی در مرحله قطبی را میزبانی می کنند.

 

مدیرکل  آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اشاره به رقابت های استانی این مسابقات آزمایشگاهی، توضیح داد: پس از برگزاری رقابت های قطبی، ۸ تیم دانش آموزی دو نفره نیز به مرحله استانی این مسابقات که اول اردیبهشت ماه سال آینده در ناحیه ۴ اهواز برگزار خواهد شد؛ راه خواهند یافت. پس از برگزاری مرحله استانی، ۲ تیم دانش آموزی نیز به مسابقات کشوری راه می یابند.

 

تقی زاده در ادامه مهمترین هدف از برگزاری این رقابت های علمی را تقویت مهارت های ذهنی و روانی حرکتی دانش آموزان دانست و افزود: ایجاد زمینه رشد و ارتقای توانمندی های علمی دانش آموزان متوسطه اول، تلفیق دانش نظری و فعالیت های علمی و کاربردی و ترویج فعالیت های آزمایشگاهی و دست ورزی های دبیران و دانش آموزان از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات آزمایشگاهی در سطح استان است.

 

وی در پایان گفت: برگزاری رقابت های علمی در بین دانش آموزان می تواند در تربیت علمی و پژوهشی دانش آموزان نقش مهمی ایفا کند.