به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، به نقل از ویفروم، آموزش باکیفیت در اوایل دوران کودکی(ECE) یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که جوامع می‌توانند برای کمک به کودکان در ایجاد پایه‌های قوی انجام دهند که از یک عمر یادگیری پشتیبانی می‌کند.

دسترسی به ECE در دهه گذشته به‌ طور چشمگیری افزایش یافته است. امروز ۶۲ درصد از کودکان در سراسر جهان در ECE ثبت‌ نام می‌کنند که این رقم در سال ۲۰۰۰ تنها ۳۳ درصد بود و همانطور که بحران عمیق یادگیری که امروز بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط با آن مواجه هستند، به ما آموخته است دسترسی به مدرسه بدون کیفیت کافی منجر به یادگیری نمی‌شود.

امروز تخمین زده می‌شود که ۷۰ درصد از کودکان ۱۰ ساله در کشورهای با درآمد کم و متوسط در «فقر یادگیری» زندگی می‌کنند و قادر به خواندن و درک یک متن کوتاه نیستند.

فقر یادگیری اغلب در اوایل زندگی کودکان شروع می‌شود. در حال حاضر تقریبا ۴۳ درصد از جمعیت زیر پنج سال جهان در معرض خطر عدم دستیابی به ظرفیت رشدی خود هستند که دلیل آن تاثیرات تضعیف‌کننده فقر و سوءتغذیه است.

همه‌گیری کووید ۱۹ نیز تنها به چالش‌ها افزود؛ به‌ ویژه کوچک‌ترین کودکان را تحت تاثیر قرار داد، دسترسی به فرصت‌های یادگیری را محدود کرد و محرومیت‌هایی از جمله افزایش نرخ فقر و ناامنی غذایی، کاهش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اولیه و افزایش سطح استرس و خشونت را تشدید نمود که همه این‌ها بر رشد این کودکان تاثیر می‌گذارد.

ECE باکیفیت این ظرفیت را دارد که شکاف‌های رشدی را برطرف کند و کودکان را در مسیرهای یادگیری و رشد قوی قرار دهد. کودکان خردسال ظرفیت بسیار زیادی برای یادگیری در سال‌های اولیه خود دارند و باید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها پرورش داده شوند و از آن استفاده کرد تا اطمینان حاصل شود که سال‌های اولیه کودکان مملو از تجربیات یادگیری باکیفیت و لذت‌بخش است.

پنج عنصر کلیدی نحوه یادگیری کودکان خردسال که زیربنای برنامه‌های تاثیرگذار ECE است شامل برنامه درسی موثر و آموزش، فرصت‌های آموزشی با کیفیت بالا برای ارتقاء مهارت نیروی کار ECE از جمله معلمان و رهبران، محیط‌های آموزشی و نظارت موثر بر سیستم‌های تضمین کیفیت و نیز سیستم‌هایی برای افزایش خدماتی است که یادگیری اولیه با کیفیت را ارائه می‌دهد، است.

کشورها باید برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌هایی که باعث تقویت یادگیری کودکان می‌شود، سریع عمل کنند. البته لازم نیست این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار گران یا پیچیده باشد تا کیفیت در کلاس را بهبود بخشد. بسیاری از کشورها اکنون فرصت منحصر به فردی برای ایجاد ECE با کیفیت دارند.

در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود کیفیت ECE باید با سیاست‌ها و برنامه‌هایی در سراسر بخش‌ها همراه باشد که یادگیری اولیه را در محیط‌های خانه و جامعه تقویت و حمایت می‌کند.

محیط خانه نقش مهمی در شکل دادن به مسیرهای رشد و یادگیری کودکان دارد. فضاها و منابع یادگیری عمومی در جامعه که مکمل محیط‌های آموزشی مدرسه و خانه است نیز باید برای افزایش منابع و فرصت‌های یادگیری برای همه کودکان ترویج و حمایت شود.