به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، کورش مودت گفت: تعلیم و تربیت تمام ساحتی، بازی، یادگیری و مهارت آموزی شعار معاونت آموزش ابتدایی است و در این راستا اولویت هایی برای این مجموعه تعریف شده است.

 

وی ادامه داد: تامین و بسط عدالت آموزشی، استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارامد، مسئولیت پذیر و پاسخگو، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تنوع بخشی به محیط های یادگیری، تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیر، چهار اولویت حوزه معاونت ابتدایی استان است.

 

مودت در ادامه بر ضرورت بازی و یادگیری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: باید به نیازهای جسمی، شناختی، عاطفی واجتماعی دانش آموزان در دوره ابتدایی توجه ویژه شود و فعالیت ها طوری برنامه ریزی شود که  فرصت ها وموقعیت‎های یادگیری عملی  را برای آن ها فراهم کنیم. بازی سازکاری است که فرایند یاددهی-یادگیری را دردوره ابتدایی تسهیل می کند.

 

وی در عین حال بر ایجاد شادی و نشاط در محیط های یادگیری تاکید کرد و گفت: شادی و نشاط از ملزومات یک محیط آموزشی است و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خانواده ها باید شرایطی را فراهم کنند تا دانش آموزان دوره ابتدایی با سه مقوله بازی، یادگیری و شادی به نشاط ذهنی دست پیدا کنند.

 

مودت تصریح کرد: یکی از پیچیده ترین واقعیت ها بازی بچه هاست چرا که بچه ها تجارب خود را در بازی ها نشان می دهند . بازی طبیعی ترین شیوه آموزش و یادگیری در کودکان است. جنبه های مختلف جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی کودک در بازی رشد و نمو پیدا می کنند و بازی از الزامات زندگی و سرچشمه نشاط و شادابی کودک است.

 

گفتنی است،  با اجرا و راه اندازی اتاق بازی و یادگیری، زمینه ی ایجاد فضاهایی با نشاط در مدارس به وجود خواهد آمد که در این خصوص، تعداد ۱۰۰ آموزشگاه استان اتاق بازی و یادگیری را راه اندازی خواهند کرد.