به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، مجید قدمی به افزایش خدمات در مدارس استثنایی کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون نزدیک به۱۴۰هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در یک هزار و ۵۲۰مدرسه استثنایی در سراسر کشور زیر نظر۲۳هزار معلم مشغول به تحصیل هستند.

 

وی به برخی از برنامه‌های حوزه کاری خود اشاره کرد و گفت: کیفیت بخشی کتاب‌های درسی، توسعه فعالیت‌های ورزشی ، ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های دانش آموزان معلول و نیازمند حمایت ، پرداخت هزینه‌های توان بخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه از جمله خدمات سازمان استثنایی به دانش آموزان تحت پوشش خود است.

 

قدمی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با افزایش خدمات ، جمعیت بیشتری از دانش آموزان معلول را تحت پوشش خود قرار داده و روند جذب دانش آموز نیز به نحوی است که تا کنون در مناطق مختلف کشور ، بویژه در مناطق دور افتاده ۲۴مدارس شبانه روزی دایر کرده‌ایم.

 

وی به مشکلات خدمات رسانی به دانش‌آموزان با نیاز های ویژه اشاره کرد و گفت: ارائه خدماتی مانند سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان یکی از آنهاست که با حمایت سازمان آموزش و پرورش استثایی کشور و اولیای دانش آموزان قابل حل است.

 

ایسنا