به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و 4 سیما برای روز شنبه دوم فروردین 99 اعلام شد.

 

شبکه آموزش

 

متوسطه دوره اول

 

ساعت 9 تا 9.30 عربی پایه هفتم

 

ساعت 9.30 تا 10 ریاضی پایه نهم

 

ساعت 10 تا 10.30 علوم تجربی پایه هشتم

 

دوره ابتدایی

 

ازساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش اول دبستان

 

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی دوم دبستان

ساعت 11.30 تا 12 علوم تجربی و تفکر سوم دبستان

 

ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی چهارم دبستان

 

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پنجم دبستان

 

ساعت 13.20 تا 13.45 علوم تجربی و تفکر ششم دبستان

 

متوسطه دوم

 

ساعت 15 زبان انگلیسی پایه دهم

 

ساعت 15.30 زیست شناسی پایه 12 رشته تجربی

 

ساعت 16 دین و زندگی پایه 12

 

ساعت 16.30 هندسه پایه 12 رشته ریاضی

 

ساعت 17 انگلیسی پایه 12

 

ساعت 17.30 ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی

 

شبکه 4 سیما

 

ساعت 8 تا 8.30 صبح درس اقتصاد پایه 10

 

ساعت 8.30 تا 9 علوم و معارف قرآنی پایه 11 رشته معارف اسلامی

 

ساعت 9 تا 9.30 جغرافیا 3 پایه 12 رشته علوم انسانی

 

ساعت 9.30 تا 10 دین و زندگی 3 پایه 12 رشته علوم انسانی

 

ساعت 10 تا 10.30 علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته علوم انسانی

 

ساعت 10.30 تا 11 آشنایی با بناهای تاریخی رشته نقشه کشی معماری پایه 10 شاخه فنی حرفه‌ای

 

ساعت 11 تا 11.30 استاندارد شهروند الکترونیک پایه 10 شاخه کاردانش

 

ساعت 11.30 تا 12 کتاب متره برآورد رشته نقشه کشی معماری پایه 12 شاخه فنی حرفه‌ای