به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محسن غفوریان درباره تهیه کتب درسی برای دانش آموزان اظهار کرد: از وظایف سازمان آموزش و پرورش استثنایی تهیه کتب درسی، درس افزار ، نرم افزار و مناسب سازی شده برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است.

 

وی افزود: برخی از دانش آموزان از کتاب های عادی استفاده می کنند. عمدتا دانش آموزان با آسیب های شنوایی، بینایی، معلولیت جسمی و حرکتی با هوشبهر مرزی بالا، دانش آموزان دارای اختلالات هیجانی و همچنین طیف اوتیسم دارای هوشبهر عادی، از کتب دانش آموزان عادی بهره می‌گیرند.

 

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه کتاب‌ها برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی به صورت خط بریل یا صوتی تولید می‌شود و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، گفت: کتاب‌ها برای دانش‌آموزان نیمه بینا به صورت درشت خط تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد. همچنین مناسب سازی‌هایی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و معلولیت جسمی و حرکتی تدوین می‌شود تا معلم با کمک از این مناسب‌سازی‌ها مطالب را با شرایط بهتری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.

 

به گفته وی، بطور عمده برای دانش آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی کتاب‌های ویژه چاپ می شود که متناسب با شرایط ذهنی و شناختی مخاطبان است. سازمان آموزش و پرورش استثنایی ارائه این بسته‌های آموزشی را به عنوان حقوق اساسی دانش آموزان تلقی می کند.

 

معاون آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: همچنین در کنار تمام کتاب‌هایی که برای گروه کم توان ذهنی و چند معلولیتی آماده می شود، درس افزارها و نرم افزارهای کمک درسی و آموزشی نیز توزیع می شود.

غفوریان گفت: برای دانش آموزانی که در سیستم آموزشی تلفیقی سازمان در مدارس پذیرا تحصیل می کنند، کتاب ها به صورت خط بریل و کتاب های صوتی تهیه می‌شود.

 

 

نزدیک  به  ۹۰ درصد کتاب‌های درسی به استان‌ها ارسال شد

غفوریان افزود: کتاب های درشت خط در تمامی پایه‌ها برای دانش آموزان آسیب بینایی و کم بینا آماده می شود. در سال جاری نزدیک به ۹۰ درصد کتاب ها به استان ها ارسال شده و مابقی نیز در هفته جاری توزیع می شود.

به گفته غفوریان، کتاب های درس مهارت آموزی برای دانش آموزان طیف اوتیسم تهیه شده تا آنها با استفاده از تصاویر و ویژگی شناختی در دوره ابتدایی از این کتاب‌ها بهره مند شوند. این کتاب‌ها تا اول مهر در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

معاون آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی یادآور شد: همچنین برای اولین بار کتاب درس فارسی پایه اول ابتدایی با استفاده از زبان اشاره به صورت درس افزار برای دانش آموزان با آسیب شنوایی در مدارس توزیع می‌شود تا آنان بتوانند با توجه به شرایط خود از امکانات آموزشی بهره مند شوند.

 

 

کتاب های دانش‌آموزان در هزار و ۵۷۰ مرکز آموزشی توزیع می‌شود

 

غفوریان در ادامه درباره شیوه توزیع کتاب‌های دانش‌آموزان اظهار کرد: کتاب های دانش آموزان در بیش از هزار و ۵۷۰ مرکز آموزشی ویژه در سراسر کشور توزیع می شود.

 

وی افزود: امسال کتاب های دانش آموزان کم توان ذهنی که از کتاب های ویژه استفاده می کنند از طریق سامانه و پایگاه ثبت سفارش کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی توسط والدین و مدیران مدارس ثبت سفارش شده و توزیع نیز صورت گرفته است. افرادی که درحال ثبت‌نام هستند، هم کتاب‌های خود را به همین صورت تحویل می‌گیرند.

 

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی  سازمان آموزش و پرورش استثنایی یادآور شد: کتاب های بریل، صوتی و درشت خط، درس افزارها و کتاب‌هایی که به صورت متمرکز توسط سازمان تولید می شود، تا ۹۰ درصد چاپ و به استان ها ارسال شده است.

 

غفوریان خاطرنشان کرد: همچنین تمامی کتاب‌های دانش آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی و مناسب سازی ها، توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی تعریف شده و در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی چاپ می‌شود و در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

 

وی با اشاره به اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنایی بالغ بر ۱۵۰ هزار دانش‌آموز را در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ تحت پوشش دارد، گفت: نیمی از این دانش‌آموزان در مدارس عادی مشغول تحصیل هستند و در گروه های دانش آموزان با آسیب شنوایی ، بینایی و معلولیت جسمی و حرکتی قرار می‌گیرند.

 

غفوریان خاطرنشان کرد: امید است سازمان آموزش و پرورش استثنایی با برنامه هایی که در دست اقدام دارد، از جمله خدمات حمایتی و سرویس ایاب و ذهاب سطح پوشش را به ویژه در مناطق محروم افزایش دهد.

 

ایرنا