به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، سیدعباس صالحی در این دیدار گفت: اینکه بزرگانی مانند محمود فرشچیان در سابقه کاری خود هنرجویی در هنرستان هنرهای زیبا را دارند، قابل توجه است.

وی با اشاره به یکصدمین سال تاسیس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ادامه داد: در برنامه هایی که به این مناسبت اجرا می شود باید به تعامل و ارتباط هنرجویان قدیم و جدید توجه داشت و ارتباط نسلی بین هنرجویان این هنرستان از اهمیت زیادی برخوردار است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیوستگی و تعامل خانم رنجبر نیز باید با هنرجویان آینده این هنرستان برقرار شود.

در این دیدار فروغ رنجبر نیز با اشاره به برخی مشکلات هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گفت: این هنرستان در رشته های گوناگون هنری فعالیت می کند و در سطح مناسبی قرار دارد.

 

ایرنا