به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، با عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور را در بستر الکترونیک و با هدف عدالت توزیعی و حمایت از مردم و صنف نشر و با حضور ناشران داخلی و خارجی سوم تا دهم بهمن ماه،  برگزار می کند.

 شایان ذکر است؛ بستر و زمینه مناسب برای مشارکت در اجرای طرح خرید و اهدای کتاب از سوی خیرین حقیقی و حقوقی و نیز «اختصاص بن خرید کتاب از نمایشگاه» به کارکنان فراهم شده است.