به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه دهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ریاضی  پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فرهنگ‌وهنر   پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی پایه۸

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی  پایه اول.

 

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ فارسی ونگارش   پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ علوم تجربی وتفکر  پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس عربی زبان قران پایه١٠

 

ساعت١۵:٣٠ درس فیزیک٣  پایه۱٢

 

ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه ۱۱

 

ساعت۱۶:۳۰درس فیزیک پایه١١

 

ساعت۱۷ درس عربی زبان قران۳ پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس شیمی پایه۱۲

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس عربی زبان قران ۱پابه۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس روانشناسی پایه۱۱

 

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس تاریخ اسلام۳

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس قالی بافی درجه۲پایه۱۰

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ریاضی۲پایه یازدهم

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس افترافکت رشته جلوه‌های ویژه تصویرسازی پایه۱۲