به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، کورش مودت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در نشست با مدیران مدارس شهرستان رامشیر ، گفت: مدیران با اخذ مجوز های لازم و رعایت دستورالعمل های بهداشتی مدارس آموزش حضوری را در مدارس آغاز کنند .

وی با عنوان اینکه بیشترین شرح وظایف در زمینه بازگشایی مدارس متوجه مدیران مدارس است ، افزود: رعایت شیوه نامه های بهداشتی و نوبت بندی دانش آموزان یک اصل اساسی در بازگشایی مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به فعالیت گسترده آموزش و پرورش و فرهنگیان در دوران زیست بوم کرونا ، ادامه داد: سرمایه اجتماعی و اقبال عمومی به جامعه فرهنگی بیش از پیش در بین مردم افزایش پیدا کرده است.

مودت با تاکید بر لزوم افزایش پوشش تحصیلی ، گفت: امسال توانستیم پوشش تحصیلی را با گسترده ی بسیار زیادی به اجرا بگذاریم.