به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، کورش مودت در جمع فرهنگیان بازنشسته ناحیه ۳ اهواز اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی و مشکلات مربوط به فضای آموزشی دو چالش اصلی آموزش و پرورش خوزستان است که مقام عالی وزارت با تشکیل کارگروه ویژه وزارتی به دنبال مرتفع ساختن این دو مشکل است.

 

وی در ادامه با اشاره به تدوین سند توسعه آموزش و پرورش خوزستان، توضیح داد: این سند در ۳ محور فضای آموزشی، نیروی انسانی و برقراری عدالت آموزشی به دنبال کمک به ارتقای شاخص های کیفی آموزش و پرورش خوزستان است.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: به زودی سند توسعه آموزش و پرورش خوزستان تدوین و توسط مقام عالی وزارت جهت اختصاص اعتبار به هیات محترم دولت ارائه خواهد شد.

 

مودت در عین حال با اظهار اینکه تکریم فرهنگیان بازنشسته به عنوان یک برنامه اولویت دار در آموزش و پرورش خوزستان دنبال می شود، خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب پیشکسوتان و خرد جمعی همکاران بازنشسته، بسترسازی برای مشارکت بازنشستگان در امر کیفیت بخشی و ارتقای درصد قبولی کنکوری ها از راهبردهای مجموعه تعلیم و تربیت استان در خصوص استفاده از ظرفیت بازنشستگان فرهنگی است

 

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های رفاهی و فرهنگی، ارائه تسهیلات، توسعه کمی و کیفی درمانگاه های فرهنگیان از جمله راهبردهای آموزش و پرورش خوزستان در ارتباط با ارتقای شاخص های رفاهی فرهنگیان است.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با اشاره به بازنشستگی ۳ هزار و ۷۰۰ فرهنگی در سال جاری، خاطرنشان کرد: به باور متولیان تعلیم و تربیت بازنشستگی نباید به عنوان پایان کار فرهنگیان تلقی شود چرا که یک فرهنگی در طول سنوات خدمت خود انبوهی از تجارب را به دست می آورد.

 

مودت اضافه کرد: طی دو سال آینده در قالب فعالیت های کارگروه ویژه وزارتی بحث مرتفع کردن کمبود نیروی انسانی به صورت جدی دنبال می شود تا بتوان با هم افزایی صورت گرفته توسط مقام عالی وزارت شاهد ارتقای شاخص نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان باشیم.

 

وی در ادامه با برشمردن راهکارهای مجموعه تعلیم و تربیت استان برای ارتقای شاخص های کیفی آموزش، توضیح داد: ایجاد مجمع های تخصصی مشورتی با حضور دبیران برتر هر شهرستان با هدف ارتقای وضعیت کیفی دروس مختلف امتحانی، اعتماد به همکاران فرهنگی در خصوص روند کیفیت بخشی به مجموعه تعلیم و تربیت استان و ایجاد شوق و شور و انگیزه در بین فرهنگیان استان از طریق تلاش برای ارتقای شاخص های معیشتی و رفاهی فرهنگیان استان از طریق توسعه کمی ک کیفی درمانگاه های فرهنگیان و مراکز خدماتی و رفاهی از جمله راهبردهای آموزش و پرورش خوزستان در این خصوص است.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان یادآور شد: امیدواریم به ممد الهی بتوانیم هر چه بهتر در راستای منافع جامعه فرهنگیان گام برداریم و شاهد رشد شاخص های مجموعه تعلیم و تربیت استان در همه حوزه ها باشیم.