الفبـا آغازی برای کسب دانش و دانـستن است. دانش و دانـستنی که به آرامی و به تدریج در  بطن ما و در کلاس های درس با صدای معلم متولد می شود، جان می گیرد، رشد می کند و حرف به حرف بر دفترهای سپید نقش می بندد، کلمه می شود، جمله می شود، شعر می شود و ما را در آسمان آگاهی بالا می برد و  به پرواز در می آورد.

 

الفبـا آغاز راهی طولانی و پر فراز و نشیب  است. راهی که بسترش اندیشه، تـفکر، علم آموزی، تـلاش، بردباری، روشنگری، پـویایی، صبـر، امید و سرسختـی تا پیروزی است.

 

الفبـا از پشت میز و نیمکت های کوچک کلاس متبلور می شود ، کلاسی که خانه آرزوهای کودکی ماست، خانه ای که از پنجره اش نور به آینده منتشر می شود. نوری که از نظام تعلیم و تربیت سرچشمه می گیرد و روشنـی بخش سرنوشت پویندگان راه دانایـی است.

 

قداست الفبـا ما را بر آن داشت تا به نامش و یاری خداوند یاری گر، آغاز کننده راهی باشیم که هدفش پیشرفت، تعالی و تحقق آرمان های بلند آموزش و پرورش سرزمین مان است. راهی که به واسطه آن شاخص های  فرهنگی، علمی و اجتماعی استانمان را  برای توسعه همه جانبه فرزندان این سرزمین رشد دهیم.

 

الفبـا معتقد است بر اساس سند تحول بنیادین، تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت‌های پیشرفت کشور برای ارتقای سرمایه های انسانی در عرصه‌های مختلف محسوب می شود و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایران  نیز در گرو تربیت انسان‌هایی عالم ، اخلاق مدار و توانا در مهارت آموزی برای رسیدن به زندگی بهتر مسیر می شود. پس برای تحقق این اهداف متعالی، آماده تلاش در گستره ی عظیم اطلاع رسانی در حوزه فعالیت های آموزشی و پرورشی هستیم و روشنگری ، تحلیل، بررسی و واکاوی در فرآیند آموزش و پرورش در استان و کشور را به عنوان دستور کار برای خود تعریف کرده ایم.

 

الفبـا به عنوان اولین رسانه خبری- تخصصی و تحلیلی آموزش و پرورش در استان خوزستان دست یاران و همراهان گرامی را برای پیـمودن این مسیر صعب و شیرین به گرمی می فشارد .

 

سارا ممبینی

سردبیر پایگاه خبری تحلیلی الفبا