به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، جدول رشته های مورد نیاز در آزمون جذب معلمان در طرح خرید خدمات اعلام شد.

 

گفتنی است؛ در این مرحله جدولی از ۶۳  رشته مورد نیاز جهت اطلاع داوطلبان اعلام می شود و در اطلاعیه های بعدی جزئیات و ساز و کار این آزمون استخدامی اعلام خواهد شد.