به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷)  و شبکه 4 در روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

 

شبکه آموزش

 

دوره اول متوسطه(پایه های هفتم هشتم نهم) ازساعت ۸تا۹:۳۰:

ازساعت۱۰:۳۰الی۱۳:۵۰ ۶پایه اول تا ششم ابتدایی

ازساعت۱۴:۳۰الی۱۷:۲۰دروس دوره دوم متوسطه نظری (رشته های تجربی و ریاضی به ترتیب پایه های دهم یازدهم دوازدهم) به شرح ذیل ارائه می‌شود:

ازساعت۸ صبح ۸:۲۵ درس پیام آسمانی پایه ۷.

ساعت۸:۲۵تا۸:۵۰صبح. .درس زبان پایه ۸

ساعت۸:۵۰تا۹:۱۵درس عربی پایه۸

ساعت۹:۱۵تا۹:۴۰درس زبان پایه۹.

 

برنامه دوره ابتدایی:

 

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب علوم تجربی وتفکر پایه ۱.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب علوم تجربی وتفکر پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب بازی وریاضی پایه۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب فارسی ونگارش پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰ کتاب بازی وریاضی پایه۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب بازی و ریاضی پایه۶

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵ درس زیست ۱پایه۱۰ رشته علوم تجربی.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ تمام رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته های ریاضی .

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰ درس عربی ۲پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷ درس عربی ۳ پایه۱۲ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس هویت اجتماعی پایه۱۲ تمامی رشته ها.

ساعت۲۲:درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی.

ساعت۲۲:۳۰تا۲۳درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته.

 

شبکه چهار سیما

 

 

در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی و حرفه ای وکاردانش تدریس می‌شود.

 

 

ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس ریاضی وآمار۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی۱ پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰تا ١٠:٣٠:درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس فلسفه۲ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس الزامات محیط کار پودمان۴پایه۱۰

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس ریاضی۱

ساعت۱۳ تا ١٣:٣٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی شاخه کاردانش پایه۱۲

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ کتاب تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی پایه۱۰ رشته شبکه ونرم افزاررایانه .