به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، بر اساس تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا  آموزش در سطح مدارس استان خوزستان طی هفته آینده نیز برای شهرهای مناطق قرمز و نارنجی غیرحضوری است.
بر این اساس از روز شنبه ۲۳ بهمن ماه در شهرهای قرمز و نارنجی آموزش به صورت غیرحضوری دنبال می شود و مدیران بر روند آموزش غیرحضوری دانش آموزان نظارت دارند.
در شهرهای زرد و آبی آموزش طبق شیوه نامه ابلاغی به صورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
در هر دو حالت آموزش حضوری و مجازی، حضور مدیران و کادر اجرایی در مدارس الزامی است.