به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، سید جواد حسینی در نشست با معلمان مدارس استثنایی شهرستان بهبهان ، گفت: ارتقاء  کیفیت نظام یاددهی و یادگیری ، بسط عدالت و تعمیق هویت از جمله رسالت های مهم و بزرگ آموزش و پرورش هستند‌.

وی با عنوان اینکه ۱۵۰ عامل در عملکرد تحولی در تعلیم و تربیت موثر است ، افزود: مهمترین عامل در تحول نظام آموزش و پرورش معلم باکیفیت است .

حسینی با اشاره به اینکه تمام کلاس های مدارس استثنایی شهرستان بهبهان هوشمند سازی خواهد شد، گفت:  برای انجام این کار تامین اعتبار انجام می شود
و مرکز مشاوره پیوند و ۲ مرکز یادگیری تقویت می شود و امکانات لازم تامین می شود.

وی بابیان اینکه سه میلیارد تومان تجهیزات برای دانش آموزان استثنایی خوزستان خریداری می شود، ادامه داد:  اگر دانش آموزانی در قالب طرح هدایت نیاز به تبلت داشته باشند و این تبلت ها را تامین می کنیم تا ارتقاء کیفیت را داشته باشیم.