به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، علی اللهیار ترکمن در نشست مشترک اعضای شورای معاونین استان و روسای شهرستان‌ها، نواحی و مناطق آموزشی با تأکید بر اهمیت برنامه‌محوری در آموزش و پرورش،گفت: «دستگاه تعلیم و تربیت همواره به برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه های آموزش و پرورش باید به گونه ای باشد که به شکل گیری رفتار بهتر در دانش آموزان جهت حضور در جامعه منجر شود.

 

او با اشاره به زیرنظام های سند تحول بنیادین در بحث امور مالی آموزش و پرورش، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که اهداف تعریف شده در سند تحول به نحو کامل عملیاتی شود.

 

اللهیار با اشاره به اهمیت تمرکز زدایی در آموزش و پرورش، گفت: جایگاه تصمیم‌گیری ستادی با همکاری استان‌ها تعریف شده که دارای سه اتاق فکر است.

 

الهیار ترکمن گفت: معلول محوری دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل می‌کند.شناسایی علت‌ها و دلایل بروز مشکلات و برنامه ریزی برای رفع آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به جمعیت دانش آموزی کشور، گفت: رشد جمعیت دانش آموزی در سال های اخیر 3/5 درصد بوده است. 90 درصد حجم پوشش دانش آموزی در مدارس دولتی است و تنها حدود 10 درصد مدارس، غیر دولتی هستند.

 

او با اشاره به بازنشستگی و خروج بخش عمده ای از نیروی انسانی از آموزش و پرورش تا سال 1404، گفت: برای تأمین نیروی مورد نیاز باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.

 

روابط عمومی توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش