به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، بر اساس دستور العمل آزمون های ورودی دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام از داوطلبان سنجش پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از روز شنبه 26 بهمن ماه از طریق سامانه azmoon.medu.ir   آغاز می شود و به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.

 

این آزمون روز پنج شنبه 4 اردیبهشت ماه 99 به صورت همزمان برای دانش آموزان داخل و خارج از کشور برگزار می شود و کارت ورود به جلسه این آزمون نیز 5 روز قبل از برگزاری آزمون از طریق همین سامانه در اختیار داوطلبان قرار داده می شود.

 

محتوای این آزمون مشتمل بر دو دسته سوالات استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی و در سطح محتواهای کتاب درسی است. در عین حال پذیرش دانش آموزان شرکت کننده در این آزمون برای ورود به دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان صرفا بر اساس نتیجه سنجش داوطلبان و برای دوره دوم استعدادهای درخشان، بر اساس رتبه مبتنی بر امتیاز کل آزمون ورودی خواهد بود.