به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبـا، رحمان عیسی زاده در دهدشت اظهار داشت: برای هوشمندسازی 65 هزار مدرسه در کشور برنامه ریزی شده که تاکنون 123 هزار کلاس درس در این مدارش هوشمند شده است.

وی بیان کرد: 560 هزار کلاس درس در کشور وجود دارد که باید هوشمند سازی شوند.

وی افزود: با توجه به کمبود اعتبار سالانه با کمک های مردمی ، استانداران و شهرداری ها زیر ساخت های لازم برای هوشمند سازی مدارس در حال افزایش است.

عیسی زاده با اشاره به اینکه هوشمند سازی هر کلاس درس 50 میلیون ریال هزینه نیاز دارد ،تصریح کرد: سال تحصیلی گذشته 80 میلیارد ریال برای هوشمند سازی مدارس کشور هزینه شد.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری 50 میلیارد ریال اعتبار برای هوشمند سازی مدارس کشور اختصاص داده شده که در صورت تخصیص کامل یک هزار کلاس درس با آن هوشمند سازی خواهد شد.

رئیس گروه هوشمند سازی مدارس کشور افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته باید وزارت ارتباطات طبق ماده 69 برنامه ششم توسعه زیر ساخت های لازم برای هوشمند سازی مدارس درروستاهای محروم و شهرهای زیر 20 هزار نفر را تامین کند.

عیسی زاده اظهار کرد: یک هزار منطقه آموزشی در مناطق محروم شناسایی و با برنامه ریزی های انجام شده هوشمند سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است و 760 هزار معلم باید در دوره هوشمند سازی مدارس شرکت کنند.

گفتنی است؛  هوشمند سازی مدارس کشور از سال 91 شروع شده است.