به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، شاپور محمدزاده روز یکشنبه در نشست خبری چهلمین سالروز تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی، اظهار داشت: این سازمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دستاوردهای خوبی در این خصوص دست پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای خوب نظام انقلاب اسلامی شکل گیری نهضت سواد آموزی بوده و اگر بخواهیم طبق آمار سر شماری سال ۵۵ را با سرشماری سال ۹۵ مقایسه کنیم به اختلاف آماری زیادی در حوزه سواد آموزی خواهیم رسید.

محمدزاده ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۶۵ نزدیک به ۱۱ میلیون نفر به باسوادان کشور افزوده شد و نرخ باسوادی کشور از ۴۷.۵ درصد به حدود ۶۱.۸ رسید و به دلایل گوناگون از جمله رشد سریع جمعیت و فقدان امکانات آموزشی، قدر مطلق بی سوادی نه تنها کاهش نیافت بلکه حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز افزایش داشت.

وی گفت: در سال ۷۵ نرخ باسوادی در ایران با افزایش ۱۸ درصدی به ۷۹.۵ درصد رسید که این افزایش در سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸۴.۶ درصد ، ۸۴.۸ درصد و ۸۷.۶ درصد رسید.

 

۹۶ درصد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال باسوادند

 

محمدزاده افزود: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال درصد باسوادی جمعیت حدود ۴۸.۸ درصد در سال ۵۵ بوده در حالی که طبق سرشماری سال ۹۵ این رقم ۹۴.۷ درصد است که حدود ۴۶ درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در سال ۹۸ به بیشتر از ۹۶ درصد رسیده است.

 

رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: در راستای ایجاد عدالت جنسیتی در سوادآموزی و ضمانت دسترسی کامل و عادلانه دختران به آموزش پایه با کیفیت مناسب، در سال های گذشته با اختصاص حدود ۸۰ درصد از فعالیت های سواد آموزی به دختران و زنان به خصوص در مناطق روستایی موجب شده شاخص سواد در قشر زنان با شتاب بیشتری افزایش پیدا کند.

 

وی تصریح کرد: این نتایج سر شماری انجام شده در بین سال های ۵۵ تا ۹۵ نشان می دهد تفاوت نرخ باسوادی در بین زنان و مردان از ۲۳.۴ درصد در سال ۵۵ به حدود ۶.۸ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته و این رقم در برآورد سال ۹۸ به کمتر از ۶.۵ درصد رسیده است.

 

محمدزاده ادامه داد: به منظور تحقق عدالت آموزشی و کاهش اختلاف سواد بین مناطق شهری و روستایی کشور، با اختصاص حدود ۵۵ درصد از فعالیت های سواد آموزی به مناطق روستایی در ۴۰ سال گذشته، باعث شده شاخص سواد در مناطق محروم کشور بهبود پیدا کند به طوری که طبق سرشماری های انجام شده، بین سال های ۵۵ تا ۹۵ میزان باسوادی مناطق شهری از ۶۵.۴ درصد در سال ۵۵ به ۹۰.۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است.

وی افزود: در همین زمان نرخ باسوادی مناطق روستایی از ۳۰.۵ درصد به ۷۸.۵ درصد افزایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر میزان افزایش باسوادی در مناطق روستایی با شتاب بیشتری صورت گرفته و تفاوت درصد باسوادی در بین مناطق شهری و روستایی از ۳۴.۹ درصد در سال ۵۵ به حدود ۱۲.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته و این رقم در برآورد سال ۹۸ به ۱۲ درصد رسیده است.

 

محمدزاده گفت: در سال ۶۹ همگام با اعلام سال مبارزه جهانی بی‌سوادی از طریق یونسکو، بسیج ملی سوادآموزی در جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته شد. با اجرای این طرح بالغ بر سه میلیون نفر از کودکان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل و نوجوانان و جوانان محروم از سواد، تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.

 

وی در خصوص طرح لازم التعلیم در نهضت سوادآموزی گفت: این طرح از سال ۶۵ به مدت ۱۴ سال با مساعدت نظام آموزشی کشور اجرا شد. زیر پوشش قرار دادن کودکان و نوجوانان لازم التعلیم سنین ۱۷-۶ ساله مناطق روستایی و عشایری که هنوز تحت پوشش نظام آموزش همگانی قرار نگرفته بودند، جلوگیری از رشد بی سوادی و حل مشکل بی‌سوادی کشور با همکاری دولت و مردم از اهداف تشکیل این طرح بود.

 

رییس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: همچنین نشر فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد محیط مساعد برای تحقق اهداف عالیه اسلامی با توجه به برنامه‌های آموزش همگانی کشور و ایجاد انعطاف در مقررات و فراهم کردن زمینه آموزش برای همه، در مناطق محروم و صعب العبور کشور از دیگر اهداف این طرح بود.

 

محمدزاده تصریح کرد: با اجرای این طرح، سوادآموزی موفق شد بیش از ۱.۵ میلیون نفر را در پایه‌های مختلف دوره ابتدایی تحت پوشش قرار دهد و تعداد بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی به کمتر از۲ درصد کاهش پیدا کند. این طرح همچنین باعث ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ضرورت آموزش کودکان نیز شد.

 

وی در خصوص آموزش اولیای بی‌سواد دانش‌آموزان گفت: این طرح با هدف به صفر رساندن بی‌سوادی در بین اولیای دانش‌آموزان از طریق تقویت نقش و مسئولیت مدیر مدرسه، استفاده از ظرفیت و امکانات مدرسه و بهره‌گیری مطلوب از نقش دانش آموزان در شناسایی و جذب و آموزش اولیاء تدوین و اجرا شده است.

 

رییس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: این طرح که از آغاز به کار خود در سال ۹۳ قریب به ۴۴۳ هزار نفر از والدین بی‌سواد را در سراسر کشور شناسایی و آموزش داده، به عنوان یک تجربه ملی موفق توسط یونسکو اعلام شد.

 

محمدزاده ادامه داد: طرح سوادآموزی گروه سنی ۱۹-۱۰ ساله با هدف ارائه آموزش سواد پایه به افراد غیر محصل این گروه سنی که در سرشماری سال ۹۰ یا پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد، بی‌سواد شناخته شده یا فاقد سابقه آموزشی معادل و بالاتر از سوم ابتدایی بودند، به اجرا در آمده است. این طرح از ابتدای شروع به کار خود از سال ۹۴ تاکنون توانسته است تعداد ۶۷ هزار و ۲۲۳ فرد بی‌سواد و کم سواد ایرانی و خارجی را در این گروه سنی تحت پوشش قرار دهد.

 

وی در خصوص مراکز یادگیری محلی گفت: مراکزی هستند که علاوه بر آموزش پایه سواد، مهارت‌های زندگی، اجتماعی، حقوق شهروندی و شغلی و حرفه‌ای را به افراد سوادآموز ارائه می‌دهند. در سال‌های ۷۹ تا ۸۶ تعداد ۳ هزار و ۵۱۲ مرکز محلی راه‌اندازی شد و مجددا بر اساس مصوبه هیات دولت از سال ۹۴ با شیوه جدید و به شکل دولتی، غیر دولتی و مشارکتی راه‌اندازی شده و تاکنون ۴۴۸ مرکز در سراسر کشور دایر شده است.

 

 

بیش از ۸۰۰ هزار اتباع خارجی تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند

وی از سوادآموزی اتباع خارجی گفت و تصریح کرد: این طرح برای ارتقای شاخص باسوادی و آموزش سواد به مهاجران مقیم ایران برای تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی و توانمندی مهاجرین خارجی با اولویت اتباع کشور افغانستان در جهت بهبود زندگی فردی و اجتماعی شکل گرفته است.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: این سازمان از سال ۶۳ تا ۸۹ تعداد ۶۸۱ هزار و ۱۵۳ نفر و از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۱۰۲ هزار و ۸۳۵ نفر از اتباع بی‌سواد را از خدمات سوادآموزی بهره‌مند کرد. در مجموع از سال ۶۳ تاکنون ۸۱۱ هزار و ۹۸۹ نفر از اتباع تحت پوشش برنامه‌های مختلف سوادآموزی قرار گرفته‌اند.

 

سوادآموزی زندانیان بی سواد و کم سواد

 

محمدزاده در خصوص سوادآموزی زندان‌ها گفت: این طرح با هدف آموزش سواد پایه و مهارت‌های اساسی زندگی به زندانیان بی‌سواد و کم‌سواد گروه سنی ۶۰- ۱۰ ساله ارائه می‌شود که با مشارکت سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در سراسر کشور در حال اجرا است. این طرح از ابتدا تا سال ۸۹، تعداد ۷۶۹ هزار و ۶۷۵ نفر و از سال ۹۰ تاکنون نیز ۱۹ هزار و ۸۳۸ نفر مددجو را تحت پوشش برده و باسواد کرده است.

وی از سوادآموزی نیروهای مسلح گفت و افزود: این طرح با هدف شناسایی و آموزش سربازان بی سواد در مراکز نظامی و پادگان‌ها با مشارکت نیروهای مسلح کشور به اجرا درمی‌آید که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی نیروهای مسلح از آغاز به کار تا سال ۹۰ اقدام به شناسایی و آموزش سواد به ۵۴۱ هزار و ۵۷۴ نفر سرباز بی سواد و کم سواد کرده و از سال ۹۰ تاکنون، ۴ هزار و ۴۹۷ نفر را باسواد کند.

 

 

ایرنا