به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، جمشید کمایی در جلسه کمیته برنامه ریزی و هماهنگی “طرح ایران مهارت”، گفت: یکی از برنامه های مهم سند تحول بنیادین در راستای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در میان دانش آموزان است. بنابراین توافق نامه همکاری میان آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف آموزش مهارت های کوتاه مدت در مدارس متوسطه اول به امضا رسید.

 

وی در ادامه افزود: مهارت و کارآفرینی از برنامه های مهم آموزش و پرورش است که فضای تئوریک مدارس را به فضای مهارتی تبدیل می کند. بنابراین دانش آموزان پس از کسب آموزش های مهارتی در مدرسه با همکاری آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کارت مهارت دریافت می کنند.

 

کمایی با بیان اینکه در سال اول اجرای این طرح 10 درصد دانش آموزان استان خوزستان تحت پوشش “طرح ملی ایران مهارت” قرار می گیرند، خاطر نشان کرد: این طرح شامل 16 دپارتمان مهارتی و 491 پودمان مهارتی است که بر اساس علاقه و استعداد دانش آموزان و امکانات موجود در مدارس تا سقف 60 ساعت آموزش های لازم را به آن ها ارائه می دهد.

 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شیوه های اجرای”طرح ایران مهارت” ، یادآور شد: آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت به دو شیوه تراکمی و طولی انجام می شود که در شیوه تراکمی دانش آموزان یکی از پایه های دوره متوسطه اول  از 60 ساعت آموزش کامل بهره مند می شوند و در شیوه طولی دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم هر کدام به مدت 20 ساعت آموزش می بینند.

 

وی در عین حال با اظهار اینکه مدارس هیات امنایی و مدارس غیردولتی به طور 100 درصدی تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، اظهار کرد: مدارسی که داوطلب اجرای “طرح ملی ایران مهارت” هستند در روزهای پنج شنبه یا در اوقات فراغت دانش آموزان به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای آن خواهند کرد.

 

کمایی در ادامه توضیح داد: انتخاب مربیان این طرح به ترتیب اولویت با هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش، دبیران درس های کار و فناوری، فرهنگ و هنر و مربیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با گواهینامه رتبه 3 است. همچنین مربیان بخش غیر دولتی با بیش از 10 ساعت تدریس در مدارس و تایید صلاحیت های عمومی توسط هسته های گزینش آموزش و پرورش می توانند به آموزش دانش آموزان کمک کنند.

 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان در پایان گفت: چارچوب تعرفه های آموزشی این طرح بر اساس شیوه نامه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان تعیین می شود و برای تایید در اختیار شورای آموزش و پرورش قرار می گیرد.

 

گفتنی است؛ دانش آموزان مدارس شبانه روزی از پرداخت شهریه معاف هستند.