به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا به نقل از مرکز هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش با توجه به مصوبات ستاد سازماندهی منابع انسانی، آخرین‌مهلت دریافت ابلاغ برای سال تحصیلی 99-98 مورخ 31 خرداد98 است و از همکاران می‌خواهیم تا قبل از این تاریخ ابلاغ‌های خود را دریافت کنند، زیرا عدم دریافت ابلاغ به‌منزله تأیید ابلاغ صادرشده توسط ادارات است.