بابک نوری زاده
پروفسور حمید نطقی؛  پدر روابط عمومی ایران و مولف اولین کتابهای تخصصی در رشته روابط عمومی درباره این نهاد می گوید: « به من بگو کارشناس روابط عمومی مؤسسه تو کیست تا بگوییم که مؤسسه تو چگونه است.» در عین حال ایشان معتقد است که قدرت روابط عمومی در صلاحیت و صمیمیت آن است. از این روست که خلاقیت، نوآوری و ابتکار برای تحقق یافتن دو فاکتورِ «صلاحیت و صمیمیت»؛ از تفکرات راهگشایی است که روابط عمومی ها را به یک سیاست گذارِ کارآمد و توانا در عرصه آگاهی بخشی، روشنگری، اطلاع رسانی و تعامل دوسویه با مخاطب تبدیل می کند.
در عصر حاضر نـهاد روابط عمومی با بهره مندی از عنصر نوآوری و دانشِ روز، با هدف قرار گیری هر چه بیشتر در مسیر «صلاحیت و صمیمیت» از منظر “کمیت و کیفیت”  گام های ارزشمندی را در حوزه تخصصی وظایف خود برداشته است.
تولید اخبارِ به روز و حرفه ای و متناسب با سلیقه ی مخاطبان متنوعی که یک سازمان دارد و استفاده از  شکل های متفاوت اطلاع رسانی نظیر اینفوگرافی، فوتو تیتر، بسته های جذاب خبری، مدیا و اپلیکیشن های متنوع خبر از اقداماتی است که متخصصان و کارشناسان روابط عمومی در این راستا انجام داده اند.
قرن بیست و یکم در حالی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد به نام “عصر ارتباطات” نام گذاری شده است که همگان بر قدرت شگرف و حرکت رو به جلو در عرصه روابط عمومی به عنوان یک ساختار مترقی، پیشرونده و توسعه ای اذعان دارند چرا که همزمان با پیچیدگی و توسعه یافتگی جوامع،  بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اطلاع رسانی برای دسترسی به اخبار و اطلاعات صحیح،  حقیقت محور و قابل اعتماد از ضروری ترین نیازهای افکار عمومی است و چه بهتر آنکه این اخبار و اطلاعات از مرجع آن که از اعتبار زیادی در جامعه برخوردار است، کسب شود.
روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه نیز در تقویم رسمی کشور به نام  “روز ملی ارتباطات و روابط عمومی” ثبت شده است تا بر این امر صحه گذاشته شود که مشارکت دادن کارشناسان روابط عمومی و استفاده  از دانش و انـدیشه فعالان عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی در عرصه “تصمیم سازی و تصمیم گیری” یک ضرورت برای رسیدن به موفقیت های سازمان ها، دستگاه ها و ارگان ها می باشد.