به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، سیدهادی عظیمی درباره مطالبات فرهنگیان از وزیر جدید آموزش و پرورش اظهار کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش در برخی موضوعات دچار بحران است؛ به طور مثال تاخیر در پرداخت حق التدریس بسیاری از معلمان در سال جدید مشکل ساز شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به لزوم محور قرار گرفتن مدارس در وزارت آموزش و پرورش، افزود: از سوی دیگر ساختار آموزش و پرورش پس از آنکه فرد پیشنهادی دولت توسط نمایندگان مجلس انتخاب شد، نیاز به یک تحول اساسی دارد، به منظور چابک و فعال تر شدن این دستگاه، مدرسه باید به عنوان یک نهاد با کارکردهای اجتماعی و فرهنگی پذیرفته شود.

 

عضو انجمن اسلامی معلمان یادآور شد: اکنون مدرسه تبدیل به بخشی شده که زیر بار نهاد آموزش و پرورش خرد می شود، از این رو باید به دور از شعارزدگی موجودیت پیدا کند.

 

وی خاطرنشان کرد: تمامی تشکل ها موظف به رعایت قانون هستند، اما نباید فضای آموزشی، امنیتی باشد؛ چرا که معلمان محرم ترین و دلسوزترین افراد به نظام محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود وزیر جدید این موضوع را بهبود دهد.

 

عضو انجمن اسلامی معلمان گفت: فضا باید به گونه ای باشد که تشکل های صنفی بتوانند فعالیت کنند و عضویت در یک تشکل تخلف محسوب نشود.

 

عظیمی ادامه داد: فرهنگیان خواستار مشخص بودن جایگاه نمایندگان خود و رسیدگی به مشکلات آنها هستند.

 

وی در ادامه درباره چگونگی شیوه تعامل مجلس با وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برخی از نمایندگان مجلس دخالت مستقیم در عزل و نصب مدیران کل این سازمان را وظیفه خود می دانند.

 

عضو انجمن اسلامی معلمان افزود: تغییر سریع مدیران آموزش و پرورش لطمه بسیاری به جایگاه نمایندگان مجلس، فرهنگیان و دانش آموزان وارد می کند، برخی از نمایندگان در بسیاری از موارد این موضوعات را نادیده می گیرند.

 

عظیمی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس برای بهبود اوضاع وزارت آموزش و پرورش بهتر است تحول اساسی در ساختار داشته باشند و تخصصی تر شدن مدیریت آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهند.

 

ایرنا