به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا،  مهرزاد حمیدی در کارگروه ارتقابخشی به شاخص های آموزش و پرورش خوزستان که در مجموعه فرهنگی فجر اهواز برگزار شد، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را تراز سند تحول بنیادین دانست و گفت:  سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از پیشکوستان ورزش باستانی بود و در سپاه قدس نیز یکی از ارکان آموزش، انجام ورزش های روزانه و علمی بود.

 

 

وی با بیان اینکه استان خوزستان مهد ورزش است، افزود: آموزش و پرورش خوزستان علی  غم اینکه مهد ورزش است اما از نظر سرانه فضای ورزشی در رتبه بیست و هشتم کشور قرار گرفته است و در حالی که سرانه فضای ورزشی کشور ۳۳ صدم متر مربع است، این سرانه در استان خوزستان ۱۷ صدم متر مربع می باشد.

 

 

حمیدی با تاکید بر اینکه ضرورت توسعه فضاهای ورزشی همانند لزوم توسعه فضاهای آموزشی است، گفت: فضای ورزشی باید در داخل مدرسه احداث شود، به دلیل اینکه  فضاهای ورزشی خارج از مدرسه مورد استفاده دانش آموزان قرار نمی گیرد.

 

 

وی با بیان اینکه لازم نیست دبیر تربیت بدنی را برای دسترسی به فضای ورزشی از مدرسه خارج کنیم، گفت: ما برای مدارس دخترانه نیازمند فضاهای حدود ۲۰۰ مترمربع هستیم و لازم نیست برای دسترسی به فضای ورزشی از مدرسه خارج شویم و زمینه دوری فعالیت های ورزشی از محیط مدرسه را فراهم کنیم.

 

 

حمیدی گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۹۶ دانش آموخته تربیت بدنی در آموزش و پرورش داریم اما ۲ هزار و ۵۱۷ تن از آنها درس تربیت بدنی را تدریس می کنند و بقیه افراد در حوزه های دیگر فعالیت دارند.

 

 

حمیدی در عین حال بر وجود مراقبین سلامت در مدارس تاکید کرد و گفت: باید بستری فراهم شود تا همه دانش اموزان تحت پوشش مراقب های سلامت قرار بگیرند.

 

 

وی همچنین ارتباطات تنگاتنگ وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش خوزستان را برای پیشبرد اهداف طرح ارتقا بخشی به شاخص های آموزش و پرورش خوزستان لازم و ضروری برشمرد و تصریح کرد: چراغ ارتباط وزارت آموزش و پرورش و آموزش و پرورش استان خوزستان نباید خاموش شود. این کار باید با جدیت دنبال شود و آنچه تاکنون در اجرای این طرح مشاهده شده است مدیریت جهادی دکتر عمادی، برای اجرای طرح ارتقا بخشی به شاخص های آموزش و پرورش خوزستان است.