ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۸۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۹۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 اتوماتیک TU5 P به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 (آپشنال) ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 (جدید) ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Sport) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

منبع : ایران جیب