به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا،  علی ممبینی در حاشیه برگزاری کارگاه های آموزشی عوامل اجرایی پایگاه های سنجش سلامت خوزستان اظهار کرد: با هدف توان افزایی، دانش افزایی و توانمندسازی نیروهای تخصصی پایگاه های سنجش سلامت سراسر استان، کارگاه های تخصصی سنجش سلامت 28 و 29 خردادماه در اهواز برگزار شد.

 

وی با برشمردن برنامه های اجرا شده در این کارگاه های دانش افزایی، خاطرنشان کرد: آموزش های تخصصی شیوه های بینایی سنجی، شنوایی سنجی و سنجش آمادگی تحصیلی از جمله آموزش هایی است که در قالب این کارگاه های 2 روزه ارائه شد.

 

ممبینی با بیان اینکه ملزومات و اقلام پایگاه های سنجش سلامت سراسر استان به سرپرستان پایگاه های سنجش تحویل شد، توضیح داد: دستگاه های شنوایی سنجی، بینایی سنجی و دیگر اقلام مورد نیاز این پایگاه تامین و جهت اجرای برنامه های فرآیندی سنجش سلامت در سطح 56 پایگاه سنجش سلامت مناطق و نواحی آموزش و پرورش خوزستان توزیع شد.