به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، مهدی رفیعی اظهار کرد: فرآیند سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به پایه اول و همچنین پیش دبستانی از اول تیرماه آغاز شده است و تاکنون بالغ بر ۲۲ هزار و ۲۵۴ نوآموز دختر و همچنین ۲۱ هزار و ۶۸۰ نوآموز پسر فرآیند سنجش خود را سپری کردند.

 

 

وی با اشاره به وضعیت ارجاع تخصصی نوآموزان در مرحله سنجش سلامت، خاطرنشان کرد: از تعداد ۴۳ هزار و ۹۳۴ نوآموزی که در مرحله سنجش سلامت شرکت کرده اند تاکنون بالغ بر ۷ هزار و ۶۲۸ نفر به مراحل تخصصی ارجاع شدند و مابقی بدون هیچ گونه مشکلی به مراکز ثبت نام هدایت شدند.

 

 

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با اشاره به آمار ارجاع تخصصی نوآموزان خوزستانی، توضیح داد: از تعداد ۷ هزار و ۶۲۸ نوآموز ارجاع شده به مراحل تخصصی بالغ بر ۳ هزار و ۳۴۴ نوآموز ارجاع هوش شدند. همچنین ۱ هزار و ۱۵ نفر نیز ارجاع شنوایی شدند. ۳ هزار و ۱۶۹ نوآموز نیز به مرحله تخصصی بینایی ارجاع شدند. ۱۰۰ نفر از نوآموزان نیز ارجاع جسمی حرکتی شدند.

 

 

رفیعی در پایان یادآور شد: سنجش سلامت مهمترین مرحله از زندگی تحصیلی دانش آموزان است. اجرای موفق این مرحله از اولویت های عملکردی مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان است.