به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، علی ذو علم در جمع مدیران مدارس متوسطه استان خوزستان با بیان اینکه مدرسه رکن اصلی برنامه های تحولی است، اظهار کرد: برنامه ریزی برای پیاده سازی طرح تحقق حیات طیبه در بین دانش آموزان تنها با توجه به مدرسه به عنوان رکن اجرای برنامه های سند تحول بنیادین از اولویت های عملکردی مجموعه تعلیم و تربیت کشور است.

 

وی در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش مدیران مدارس کشور، خاطرنشان کرد: اجرای صحیح سند تحول بنیادین تنها با تغییر رویکرد مدیران مدارس محقق می شود. برای رسیدن به این مهم می بایست مدیران مدارس ما از مدیریت اجرایی صرف به سمت مدیریت آموزشی و در مراحل بالاتر به سمت راهبری تربیتی گام بردارند.

 

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: بر اساس مفاد سند تحول بنیادین مدیران مدارس به عنوان راهبران تربیتی تلقی می شوند. راهبر تربیتی می بایست زمینه را برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بر مبنای تقویت تفکر محوری و خلاقیت محوری دنبال کند.

 

ذو علم در عین حال با اظهار اینکه آموزش و پرورش می بایست بر مبنای مدیریت تربیتی فعالیت های خود را دنبال کند؛ توضیح داد: نقطه آغاز برنامه های تحولی از مدرسه کلید می خورد. تحول واقعی زمانی به وقوع می پیوندد که نگرش مدیران و معلمان تغییر پیدا کند.

 

وی در ادامه با برشمردن رویکرد اصلی سازمان پژوهش و  برنامه ریزی کشور؛ تصریح کرد: مهمترین راهبرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی افزایش مشارکت معلمان و صاحب نظران تربیتی در تالیف کتب درسی و ارتقای وضعیت برنامه درسی در سطح مدارس است.

 

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور در پایان یادآور شد: سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه نظام تعلیم و تربیت کشور تنها شاخص برای سنجش میزان موفقیت برنامه های تحولی در سطح مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور است.