به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، محمد تقی زاده اظهار کرد: طرح سنجش سلامت نوآموزان از 2 تیرماه آغاز شد و تا پایان آذر ماه ادامه داشته است.

 

وی با بیان اینکه در طرح سنجش، نوآموزان از نظر سلامت بینایی، شنوایی، جسمی و حرکتی مورد ارزیابی قرار می گیرند، افزود: در این ارزیابی ها که توسط 53 پایگاه سنجش در سراسر استان خوزستان انجام شد 54 هزار و 309 نوآموز دختر و 56 هزار و 253 نوآموز پسر مورد سنجش قرار گرفتند.

 

تقی زاده خاطرنشان کرد: از این تعداد 33 هزار و 520 نفر نوآموز پیش دبستانی و 77 هزار و 42 نفر نوآموز بدو ورود به پایه اول دبستان هستند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه در دوره پیش دبستانی 16 هزار و 290 نوآموز پسر و 17 هزار و 230 نوآموز دختر به پایگاه های سنجش سلامت مراجعه کرده اند، تصریح کرد: اجرای طرح سنجش برای سال تحصیلی جاری نسبت به سال گذشته از نظر کمی و کیفی توسعه  بیشتری پیدا کرد و تعداد نوآموزانی که برای ورود به مدرسه در سال تحصیلی 98-97  مورد سنجش قرار گرفتند افزایش داشته است.

 

وی با بیان اینکه 19 هزار و 6 نوآموز نیز برای بررسی های دقیق تر به پایگاه های تخصصی ارجاع داده شدند، عنوان کرد: از این تعداد نوآموز 8 هزار و 879 نفر ارجاع آمادگی تحصیلی، 2 هزار و 337 نفر ارجاع شنوایی، 7 هزار و 516 نفر ارجاع بینایی و 274 نوآموز ارجاع جسمی حرکتی شدند.

 

تقی زاده خاطرنشان کرد: نوآموزانی که در مرحله اول دارای مشکل بودند برای تعیین جایگاه تحصیلی به پایگاه های تخصصی معرفی می شوند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه 91 هزار و 449 نوآموز بدون مشکل بوده اند، اظهار کرد: ارزیابی دقیق نوآموزان سبب کاهش آسیب هایی مانند افت تحصیلی و ترک تحصیل نوآموزان می شود و فرایند یاددهی و یادگیری را آسان تر می کند.

 

وی با اظهار اینکه سنجش 110 هزار و 562 نوآموز خوزستانی در مناطق مختلف استان انجام شده است، گفت: در این ارزیابی ها 79 هزار و 966 نوآموز در مناطق شهری، 28 هزار و 240 نوآموز در مناطق روستایی و 2 هزار و 356 نوآموز در مناطق عشایری مورد سنجش قرار گرفتند.

 

تقی زاده یادآور شد: امسال تعداد نوآموزان چپ دست 5 هزار و 710 نفر و نوآموزان راست دست 104 هزار و 852 نفر می باشد.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان با اشاره به اینکه شرکت نوآموزان در طرح سنجش برای انجام ثبت نام در پایه اول دبستان الزامی بوده است، تصریح کرد: آمادگی تحصیلی دانش آموزان با شناخت تفاوت های فردی بیشتر می شود و زمینه این شناخت در پایگاه های سنجش سلامت است که با ارزیابی دقیق نوآموزان، سطح توانایی آن ها را مشخص می کنند.