به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی الفبا،  بابک نوری زاده با اعلام این خبر افزود: وزارت آموزش و پرورش پرتال های روابط عمومی های ادارات کل آموزش و پرورش در استان ها را به صورت روزانه و ماهانه مورد بررسی قرار می دهد و پرتال اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در ارزیابی هایی وزارتی با کسب 2 هزار و 318 امتیاز در پایان اردیبهشت ماه 97 ، رتبه سوم کشور را از آن خود کرد.

 

وی گفت: شاخص هایی نظیر  اخبار، محتوا و گرافیک سه شاخص مهم وزارتی برای ارزیابی سایت های استانی است و سرعت عمل در پوشش اخبار، حرفه ای بودن نگارش خبر، محتوای مناسب اخبار، درج به موقع جوابیه ها، انتشار گزارش های تصویری، به روز بودن سایت و توجه به مناسبت های تقویمی و برنامه های آموزش و پرورش، بهره گیری از اخبار موضوعی، طراحی مناسب هدر سایت و … بخشی از مقیاس هایی است که سایت های استانی آموزش و پرورش بر اساس آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: پرتال آموزش و پرورش خوزستان با کسب 2 هزار و 100 امتیاز در بخش اخبار، 1 هزار و 3 امتیاز در بخش محتوا و 1 هزار و 15 امتیاز در شاخص گرافیک در جایگاه سوم کشوری قرار گرفت.