به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، پیوند اولیاء و مربیان نقش مهمی در پیشرفت برنامه های آموزش و پرورش دارد. از این رو روز شمار هفته پیوند اولیا و مربیان برای سال تحصیلی99- 98 ، با شعار “مشارکت در مدرسه حق والدین است” اعلام شد.

 

در این روزشمار چهارشنبه 24مهر98 با عنوان انجمن اولیا و مربیان؛کارکردها و نقش ها ، پنج شنبه 25 مهر98 با عنوان  انجمن اولیا و مربیان؛ مدرسه بدون دیوار ، جمعه 26 مهر98 با عنوان انجمن اولیا و مربیان؛ تبلور آموزه‌های دینی ، شنبه 27 مهر98 با عنوان انجمن اولیا و مربیان؛ موانع و آسیب‌ها ، یکشنبه 28 مهر 98 با عنوان انجمن اولیا و مربیان؛ تقویت مدرسه محوری ، دوشنبه 29 مهر 98 با عنوان انجمن اولیا و مربیان؛ اقتصاد مدرسه و توسعه منابع و سه شنبه30 مهر98 با عنوان انجمن اولیا و مربیان؛گفتمان سازی سند تحول بنیادین اعلام شده است .