بابــک نـوری زاده

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری تحیلی الــفبا

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الـفبا، همه ساله هفدهم مردادماه به عنوان روز خبرنگار گرامی داشته می شود تا در این روز  به حرفه ای که در دسته مشاغل سخت و پراسترس جای می گیرد،  توجه ویژه ای شود. حرفه ای که علی رغــمِ دشواری آنچنان به ذوق، الـفت و هنرِ صاحبانش پیوند خورده است که راه پرفراز و نشیب یک خبرنگار برای کشف حقایق، مطالبه گری و چشمِ بینا و زبــان گویای جامعه بودن را با عشقی بی پایان همراه می سازد و این همان چیزی است که انجام رسالت اطلاع رسانی را با موفقیت و تاثیرگذاری بیشتری همراه می کند.

 

خبرنگاران عاملی موثر در اعتلای فرهنگ بشری و تغییرات مطلوب در متن جامعه هستند که با عمل به یکی از خطیرترین مسئولیت های اجتماعی که با نامِ رسانه معنا و مفهوم می یابد، افزایش آگاهی، بینش و علم در جامعه را به عنوان خیــری جمعی، چون باری گران سنگ به دوش می کشند.

 

امروزه پیشرفت، توسعه و گسترش روزافزون در شبکه های ارتباطی، اینترنت و تکنولوژی، به یاری خبرنگاران آمده است و ضمن پدیدآوردن مفهومی تازه از رسانه، روزنامه نگاران  و رسانه ها را بیش از پیش با جریان زندگی همراه ساخته است.

 

در عصر حاضر یک رسانه به مثابــهِ یک همراه همیشه بیدار، رفیقی دوری ناپذیر و دوستی همیشگی در کنار افراد نفس می کشد، حیات دارد و زندگی می کند و تاثیر گذاری و کارایی نهادی به نام رسانه را برای ارائه خدمات رسانی فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و … به اقشار مختلف مردم با رشدی  چشمگیر رو به رو ساخته است.

 

تلفیق حرفه اطلاع رسانی با سبک و روش های جدید در بسترِ تکنولوژی روز، زمینه های بروز خلاقیت در خبرنگاران به عنوان سفیران علم، امید و دانایی را  برای تولید اندیشه در جامعه، کشف حقیقت، نهادینه کردن فرهنگ مطالبه گری و ارتقای بصیرت اجتماعی ارتقا بخشیده است و از این نظر فرصت ارزشمندی را در اختیار دولتمردان قرار داده است که برای رشد در شاخص های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی از ایده های سازنده، نظرات کارشناسی و راهکارهای اصلاحی خبرنگاران و رسانه ها به عنوان واسطه هایی آگاه با افکار عمومی نهایت بهره را در راستای تحقق رشد و توسعه در جامعه ببرند.

 

در دنیای کنونی نقش رسانه به عنوان یک بازوی توانمند اطلاع رسانی انکار ناپذیر است نقشی که عناصری چون تعهد، صداقت، از خودگذشتگی، فداکاری، شجاعت، رو راستی، انصاف محوری و مردمی بودن بر غنــای آن می افزاید و یک خبرنگار را در انظار عمومی حرفه ای تر، معتمد تر، موثق تر و قابل اعتماد تر می سازد.

 

اینک و در آستانه روز خبرنگار؛ ضمن ادای احترام به  خبرنگارِ حق و حقیقت، شهید محمود صارمی و همه شهدای مسیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی؛ فرا رسیدن هفدهم مردادماه را به عنوان روزی که متعلق به صاحبان قلم و اندیشه، تصویرگران خستگی ناپذیر حوادث و رویدادهای زمانه و تلاشگرانِ مسئولیت شناس احقاق حقوق مردم است؛ گرامی می داریم