به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، رضوان حکیم زاده روز پنجشنبه در گردهمایی مدیران مدرسه های ابتدایی کاشان افزود: وزارت آموزش و پرورش هیچ یک از این موسسه های آموزشی را تائید نمی کند به دلیل اینکه برنامه های درسی دوره ابتدایی کافی است و آموزگاران بهترین افراد برای تصمیم گیری فعالیت های مکمل دانش آموزان هستند.

وی تصریح کرد: همچنین حذف آزمون های چند گزینه ای در مدرسه های ابتدایی، کتاب های کمک های آموزشی و پیک نوروزی با هدف فرصت دادن به دانش آموزان برای انتخاب کردن در تداوم رویکرد پیشین این معاونت انجام شده است.

حکیم زاده اضافه کرد: اگر این دوره بنیادین را برای تربیت دانش آموزان از دست بدهیم، سرمایه گذاری در دوره های راهنمایی و دبیرستان نتیجه بخش نخواهد بود و در صورت جدی گرفته نشدن موضوع، کشور دچار زیان جبران ناپذیری خواهد شد.

وی بیان کرد : برآورد نادرست سازمان امور اداری و استخدامی از تعداد آموزگاران مورد نیاز بدون در نظر گرفتن پراکندگی باید اصلاح شود زیرا هم اکنون 185 هزار کلاس درس با تراکم 25 نفر در کشور وجود دارد و 212 کلاس درس نیز تنها دارای یک دانش آموز است.

حکیم زاده افزود: بر اساس عدالت آموزشی نمی توان این کلاس ها را حذف کرد زیرا افزون بر افزایش محرومیت، با سیر صعودی مهاجرت روستائیان به شهرها نیز رو به رو خواهیم شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش همچنین عجله والدین در بزرگسال کردن کودکان را بی انصافی دانست و گفت: رسمیت شناختن کودکان و توجه به اقتضائات سنی آنها در امر تربیت باید توجه باشد تا نسلی شاد، نوآور و با انگیزه برای آینده کشور تربیت شود.

 

ایرنا