به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، دفترچه تکمیل ظرفیت دبیرستان ها و هنرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه منتشر شد .

 

جهت دریافت از طریق زیر اقدام کنید:

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت