به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، سید جواد حسینی در نشست مدیران و کارکنان آموزش‌ و پرورش استثنایی کشور آموزش ‌و پرورش را سازمانی عریض و طویل دانست که ساختار برخی از مجتمع‌ها یا مدارس آن از ادارات کل سایر سازمان‌ها و نهادها به ‌مراتب بیشتر و بزرگتر است.

 

وی افزود: کار کردن در چنین ابرسازمانی نیازمند همگرایی درون‌سازمانی و کاهش فاصله صف تا ستاد است؛ لذا باید در هر دو زمینه فعال بوده و درک مشترک سازمانی پیدا کنیم و مراقب باشیم، تملک سازمانی به‌جای تعلق سازمانی ننشیند؛ زیرا اگر چنین شد تعارضات سازمانی پیش می‌آید که مانع تحقق اهداف سازمانی می‌شود.

 

سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش، سازمان‌ها را به انواع غاری شکل، کلبه‌ای و شیشه‌ای تقسیم و عنوان کرد: بهترین نوع سازمان، مدل شیشه‌ای است که در حکمرانی خوب ایجاد سازمان شیشه‌ای و ارتقاء همگرایی سازمانی دو امر برای ارتقاء خدمات محسوب می‌شوند؛ لذا سازمان شیشه‌ای به همگرایی و شفافیت می‌انجامد و تعارضات را کاهش داده و تعلق سازمانی بر تملک سازمانی فائق می‌آید.

 

وی بر ارتباط میکروفنی به‌جای تریبونی در دیدارهایش با بخش‌های مختلف وزارتخانه تأکید و اظهار کرد: معتقدم باید جهت‌گیری‌ها را از اصلاح نام‌ها شروع کنیم .لذا یکی از نام‌هایی که باید اصلاح شود نام آموزش ‌و پرورش است؛ زیرا بر اساس آیات قرآن تربیت بر تعلیم مقدم است.

 

حسینی ادامه داد: درگذشته نام آموزش ‌و پرورش، وزارت فرهنگ و معارف بوده است. امروز در هیچ جای دنیا آموزش‌ و پرورش نمی‌گویند، لذا این نام باید اصلاح شود. همچنین آموزش ‌و پرورش استثنایی نیز  باید به‌ «سازمان تعلیم و تربیت با نیازهای ویژه» تغییر نام پیدا کند.

 

وی افزود: هزینه‌های فرصتی، فکری و اعتباری دانش‌آموز با نیازهای استثنایی، پنج برابر دانش‌آموز عادی است؛ بنابراین باید در این خصوص به همکاران سازمان استثنایی به دلیل تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان، تبریک و خدا قوت گفت و از آن‌ها صمیمانه تشکر کرد.

 

سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش انجام یک سال زودتر غربالگری برای پیشگیری و ارائه خدمات را بسیار مطلوب  دانست و عنوان کرد: تحقق ۱۰۰ درصدی غربالگری و خدمات پس‌ از آن به دانش آموزان با نیازهای ویژه‌ کار ارزشمندی است که باعث تقویت پیشگیری، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می‌شود.

 

وی بر گسترش خدمات به دانش آموزان هدف تأکید و افزود: روح حاکم بر سند تحول بنیادین ارتقاء کیفیت و افزایش عدالت است و این دو روح در دانش آموزان با نیازهای ویژه اولویت بیشتری دارد؛ لذا هرگامی که برای ارائه خدمات به این دانش آموزان برمی‌داریم، گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی است و هر اقدامی که در این حوزه انجام دهیم به روح عدالت حاکم بر سند تحول کمک کرده‌ایم.

 

ایرنا