به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، اردشیر شجاعی گفت: تغییر شیوه ارزشیابی امتحانی به ارزشیابی توصیفی در افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان نقش موثری داشته است.

 

وی با اشاره به شرکت 40 آموزگار خوزستانی در کارگاه توانمندسازی سفیران توصیفی، اظهار کرد: حضور کارشناسان کارآزموده به عنوان مدرسین کارگاه های آموزشی اثرات مطلوبی بر ارتقای سطح توانایی های معلمان و یادگیری دانش آموزان خواهد داشت.

 

شجاعی در ادامه با بیان اینکه دستیابی به اهداف بالادستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهمترین هدف برگزاری این دوره آموزشی است، خاطر نشان کرد: کمک به رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان، تغییر نگرش آموزگاران به فرایند یاددهی و یادگیری و توانمندسازی مجریان ارزشیابی کیفی، توصیفی از دیگر اهداف برگزاری کارگاه توانمندسازی سفیران توصیفی استان خوزستان است.

 

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان در پایان گفت: نظارت دقیق سفیران توصیفی بر اجرای درست ارزشیابی کیفی، توصیفی نقش آموزگاران را در فرایند تدریس برجسته تر خواهد کرد. بنابراین به کارگیری روش های جدید تدریس با همیاری و مشارکت دانش آموزان در این زمینه نقش حیاتی دارد.